آدرس : مشهد- شهرک غرب (قاسم آباد) - چهارراه مخابرات

شماره دفتر : 6638430 و 6638431

شماره همراه : 09151232322

ایمیل : info@oxincenter.com