طبقه ۱

در این طبقه هایپرمارکت مدرن و بزرگی در نظر گرفته شده است، این هایپر مارکت با استانداردهای روز اروپا طراحی گردیده و کلیه نیازهای مراجعه کنندگان را برطرف می کند خریداران به راحتی خریدهای خود را توسط ترولی و از طریق آسانسورها به خروجی مجتمع هدایت و یا مستقیما به پارکینگ انتقال می دهند. در حال حاضر کل منطقه با جمعیت فراوان چنین هایپر مارکتی وجود نداردو قطعا پس از افتتاح با استقبال بسیار مناسب روبرو خواهد شد. وجود این هایپر مارکت و تردد بسیار زیاد مراجعه کنندگان و اینکه جابجایی طبقات بالا نیز از طریق همین طبقه انجام می گیرد و رونق واحدهای تجاری طبقات دیگر را کاملا افزایش خواهد داد.