طبقه ۱

مشاغل مختلف از جمله ، اسباب بازی ، لوازم آرایشی و بهداشتی ، خرازی و مشاغلی که در گروه مشاغل سایر طبقات قرار نمی گیرند ، در طبقه ۱+ گرد هم آمده اند