طبقه ۵

در کل منطقه با جمعیتی بالغ بر نیم میلیون نفر تالار و رستوران مناسب و شیک برای برگزاری مراسم جشن، عروسی و مجالس ساکنین وجود ندارد لذا تالارهای شیک و زیبا با سالنهای پذیرایی با معماری جدید، دسترسی مستقیم توسط آسانسورهای زیبا از سمت ضلع غربی و جنوب مجتمع و یا از طریق پارکینگ مجتمع، استقبال از این تالار و رستوران را پس از افتتاح تضمین خواهد نمود.