طبقه همکف

دسترسی به این طبقه مستقیما از درب اصلی مجتمع یا آسانسور واقع در پارکینگ های انجام میگیرد، در این طبقه لابی با شکوه ورودی در نظر گرفته شده و تنها دارای تعداد محدود واحد تجاری با مساحت زیاد می باشد که اختصاص به برندهای معتبر بازار خواهد داشت، دو واحد تجاری هر کردام با مساحت حدود ۱۰۰متر در حاشیه جنوب غربی و ضلع شمال غربی آن اختصاص به بانک دارد، دو عدد پله برقی عریض در این طبقه در نظر گرفته شده که تردد مراجعه کنندگان را به هایپر مارکت واقع در طبقه ۱+ را تسهیل می کند، همزمان آسانسورهای پانوراما جابجایی مراجعه کنندگان را از همکف به کلیه طبقات آسان می کند.