مشخصات پروژه

شهرک غرب مشهد (قاسم آباد) با جمعیتی در حدود ۶۰۰هزار نفر جذابیت بسیار زیادی را برای سازندگان پروژه های تجاری ایجاد نموده است این منطقه در حال حاضردارای مدرن ترین معماری شهری می باشد. واقع شدن دانشگاه آزاد اسلامی با حدود ۳۰هزار دانشجو و دستگاه های غیر انتفاعی دیگر، وجود بزرگترین پارک آبی خاورمیانه (موجهای آبی) و احداث ئومین مجموعه آبی تفریحی دیگر در نزدیکی چهارراه مخابرات، احداث پل های متععد روگذر بر روی اتوبان امام علی که ارتباط بین این منطقه و مناطق آزادشهر و بلوار وکیل آباد را تسهیل نموده است.(این اتوبان از یک طرف به نمایشگاه بین المللی و از طرف دیگر به مناطق جنوب و شمال شهر و فرودگاه بین المللی ختم می گردد.) اهم یت این منطقه را برای هرگونه سرمایه گذاری بارزتر می نماید.

پروژه مجتمع تجاری اکسین موقعیت ممتاز این چهارراه یعنی نبش جنوب غرب را به خود اختصاص داده بنحوی که با توجه به عقب نشینی اداره مخابرات و تراکم کم بافت تجاری پیرامون، پروژه فوق پس از اجرا از فاصله چند صد متری از هر طرف چهارراه کاملا در رویت بوده و با دارا بودن عمق دید بسیار مناسب و معماری مدرن پروژه مانند نگین در منطقه خواهد درخشید.

چهارراه مخابرات شهرک غرب (قاسم آباد) قلب تجاری این منطقه می باشد حداکثر تردد اتومبیل و عابر پیاده و مجاورت این چهارراه با فروشگاه رفاه، مجموعه جدید آبی تفریحی و دانشگاه آزاد و همچنین نزدیکی آن به اتوبان امام علی موقعیتی برجسته به این چهارراه بخشیده است.