تکمیل ۸۰درصدی واحدهای طبقه همکف

w-0-2-Corner

 

 

از جمله مواردی که تکمیل آنها صورت گرفته عبارتند از :

  • - تکمیل شیشه های ویترین و ورودی واحدها
  • - نصب کتیبه های سر درب ها
  • - تکمیل گچ و رنگ دیوارها و سقفهای واحدها

همچنین تکمیل بیش از ۹۰درصدی عملیات اجرایی سقف و نیز سرامیک کف ، نمای نهایی این طبقه را به مراحل نهایی خود رسانده است.

 

 

w-0-3-Void-roofw-0-2-Cornerw-0-7-Escalators2w-0-1-Saloon1w-0-1-Saloon2w-0-1-Saloon3w-0-6-Escalators1