نصب سایبان درب ورودی اصلی

w-00-Saiban1

 

سایبان ورودی درب اصلی مجتمع تجاری اکسین در نبش تقاطع بلوار امامیه و بلوار شریعتی نصب گردید.

این سایبان از جمله ویژه ترین سایبان های نصب شده به لحاظ متریال ، شکل ، تکنولوژی ساخت و سازه می باشد.

 

 

w-00-Saiban1   w-00-Saiban2   w-00-Saiban3   w-00-Saiban4