ورود کابین آسانسور به پروژه

Elevators_Cabin_3

 

 

 

 

سه کابین از پنج کابین آسانسورهای پروژه که در ضلع غربی مجتمع نصب خواهند شد ، وارد پروژه شدند تا به زودی و پس از انجام تست ها و ایمنی سنجی ، نصب و مورد بهره برداری قرار بگیرند.

خبرهای بیشتر به زودی…

 

Elevators_Cabin_1 Elevators_Cabin_2 Elevators_Cabin_3 Elevators_Cabin_4 Elevators_Cabin_5