پیشرفت و مراحل تکمیلی طبقه منفی یک «۱-»

پیشرفت و مراحل تکمیلی طبقه منفی یک «۱-»

با توجه به اهمیت و اولویت طبقه «۱-» برای تکمیل و تحویل ، این طبقه با پیشرفت بیش از ۸۲ درصدی در مراحل پایانی آماده سازی خود قرار دارد.

از جمله مواردی که می توان به میزان انجام عملیات اجرایی آنها اشاره نمود عبارتند از :

-         تکمیل ۸۵درصدی واحدها از جمله نصب و تکمیل ویترین ها ، کف سازی ، سقف و درب ها و نیز نصب بیش از ۶۰ درصد گاوصندوق ها

-         انجام عملیات کف سازی راهروها تا بیش از ۹۰درصد

-         پیشرفت بیش از ۹۰درصدی نصب سقف کاذب واحدها و راهروها

-         انجام بیش از ۸۰درصدی عملیات اجرایی تاسیسات

-         نصب پله های برقی

-         آماده سازی آسانسورها

مجموعه اتفاقات مثبتی که در مسیر تکمیل این طبقه رخ می دهد ، نویدبخش برآورده ساختن توقعات و نیازهای موجود واحدها و مجموعه صنف طلا و جواهر ، مطابق با وعده های داده شده است.